A mi kis falunk '56-ban
Rácz András | 2020.10.22. | Aktuális

A mi kis falunk '56-ban

Tank, pálinka, forradalom.

Az októberi események során részeges lumpenproletárok tartották rettegésben a bányásztelepülés jóravaló népét. Előbb az ellenforradalmat éltették, majd kikiáltották a Kesztölci Köztársaságot. Az új állam nevében lefoglalták a pálinkafőzdét, könyveket égettek, házakat robbantottak föl, rettegésben tartották, kivégzéssel fenyegették a kommunistákat, és létrehozták a kesztölci hadsereget, melynek kötelékébe egy tank is tartozott. A tomboló anarchiát végül felszámolta a szocialista karhatalom. Nagyjából ilyen képet rajzolt a kádárista propaganda a falvakban lezajlott forradalmi eseményekről. Kesztölc – a maga tankjával és legendás köztársaságával – különösen kedvelt példája volt a kommunista ideológiának: lám, ilyen zavaros és nevetséges dolog volt ez az ötvenhatos ribillió.

Ellenállók

Hogy mi a valóság, arról Marek Viktor helytörténészt faggattam, akinek Kesztölc 1956 című kötete részletesen beszámol a bányászfalu forradalmi napjairól.

Hajónapló-
Fotó: Hajónapló

Persze – magyarázta a szerző – nem volna érthető ez a legenda, ha kihagynánk a képből a település XX. századi történetének legfontosabb pillanatait. Azt például, hogy a Dorogi-medence sok bányászfalujához hasonlóan itt sem volt egyenletes a foglalkoztatás. A két háború közötti időszakban sokan munka nélkül maradtak. Ők külföldön, Franciaországban, Belgiumban kerestek munkát. Nyugaton persze sokkal erősebb volt a munkásmozgalom, mint errefelé, és így a kesztölci, Dorog-vidéki bányászok körében erős baloldali elkötelezettség alakult ki. Még olyanok is akadtak, akik harcoltak a spanyol polgárháborúban. A vendégmunkások hazajöttek, amikor kirobbant a háború, és a hadi konjunktúra munkához is juttatta őket. Ez persze semmit nem változtatott azon, hogy sok kommunista élt a bányászok között. Ráadásul – tette hozzá a történész – Kesztölc szlovák többségű falu volt akkoriban, így a baloldaliság meg a szláv identitás hatására itt valóban felszabadítóként fogadták a Vörös Hadsereget.

Talán mondani sem kell, a lelkesedés nem tartott sokáig. A szovjet katonaság ide éppen úgy érkezett, mint Kelet-Európa minden falujába: erőszakolva, fosztogatva, férfiakat robotra fogva. Kesztölcről háromszáz bányászt hurcoltak hadifogságba, akik közül kevesen jöttek vissza. Azután az új rendszer berendezkedésével a falu egy részét kitelepítették, másokat ide parancsoltak, majd a téeszesítést szenvedte meg a keveredő közösség, nagyjából úgy, ahogy sok más kisebb-nagyobb falu Magyarországon.

Fortepan-Dorogi szénbányák
Dorogi szénbányákFotó: Fortepan

Egy dologban azonban valamennyitől különbözött Kesztölc: itt működött az egyetlen ellenálló csoport 1948 és 1952 között. Szórólapokat osztogattak, fegyvereket gyűjtöttek… Igen – nyomatékosította Marek Viktor –, akkoriban tele volt az erdő szétszórt fegyverekkel. Ebben a térségben találkozott a Budapestet bekerítő északi és déli front, mi több, a védők is errefelé kísérelték meg a kitörést. Igaz, Kesztölcig már csak kevesen jutottak el. Ami az ellenállókat illeti, nem a fegyverkezés volt a legfontosabb dolguk, inkább a szórólapozás. Ám 1952-ben lebuktak. Új tagot akartak beszervezni, aki azonnal jelentette a föld alatti mozgalmat, s az ÁVH rövid idő alatt fel is göngyölítette a szerveződést.

Érdekes módon nem lett igazi kirakatper a dologból. Persze az eljárás nem nélkülözte a koncepciós elemeket, de úgy tűnik, az akkori propagandagépezet nem találta alkalmasnak ezt az ügyet arra, hogy felmutassa az ellenséget. Viszonylag csendben elítélték a csoport majdnem negyven tagját, s a hatalom megelégedett azzal, hogy a Dorogi-medence népének mutassa meg kíméletlen erejét.

Tank a bokrok között

Ilyen előzmények után köszöntött a bányásztelepülésre a forradalom. Az első napokban csak szórványos hírek érkeztek, ám ezeknek hatására a helyi kommunisták fegyveres őrséget szerveztek.  Október 25-én budapesti fiatalok szórólapokat hozták, s ekkorra mindenki tudta: Budapesten kirobbant a forradalom. 26-án sztrájkba léptek a bányászok, és tüntetők indultak a tanácsházához, amit némi szóváltás után el is foglaltak. A kommunista sajtó értelmetlen pusztításként írja le az elöljáróság feldúlását, ám a valóságban a felkelők a káderlapokat keresték, azokat az iratokat, amelyeken a polgárok „bűneit” listázta a hatalom.

Közben, a zűrzavart kihasználva, valóban történt egy robbantás: egy helyi polgár, bizonyos Simonek Lukács robbantotta föl régi haragosának házát. De ennek az ügynek semmi köze a forradalomhoz – szögezte le a helytörténész.

Fortepan/Budapest Főváros Levéltára_BRFK helyszínelési fényképei-Fegyver és töltények...
Fegyver és töltények...Fotó: Fortepan/Budapest Főváros Levéltára_BRFK helyszínelési fényképei

Hamarosan megalakult a Nemzeti Tanács, és átvette a hatalmat, mint annyi más községben. Tagjai felelősen irányították a települést. Utasításokat adtak a helyi pékségnek, hogy lássa el kenyérrel a lakosságot, kiadták a téesz vezetőségének, hogy bár földosztást terveznek, az őszi mezőgazdasági munkákat még a szövetkezetnek kell elvégeznie. És valóban foglalkoztak a pálinkafőzdével is. Főzési szezon volt, a munka ott sem állhatott le, utasítást adtak tehát a romlandó gyümölcsök feldolgozására.

A kesztölci legendárium két különös eleme szorul csak tisztázásra, hiszen eddig minden úgy vagy valahogy úgy történt, ahogy minden más hazai településen. De honnan a tank? Honnan a köztársaság?

Nos, a tankra egyszerűbb a válasz: találták.

Igen. Senki sem tudja, hogy miképpen került a kesztölci dombok alatti földútra, de az biztos, hogy a falusiak a forradalmi napokban egy harckocsit fedeztek föl a bokrok között. Bizonyára valamelyik közeli laktanyából indult, s hogy miért nem ment tovább, hová lett személyzete, azt senki nem tudja. A kesztölciek meg bevitték a faluba, utóbb azt mondták, azért, hogy felügyelet alatt legyen.

A Kesztölci Köztársaság kikiáltása pedig egyszerű városi legenda. Nem sokkal a forradalom után keletkezett, a derék bányászok lejáratásának céljából dobta be a kádárista sajtó. Marek Viktornak annyit sikerült kiderítenie, hogy a helyi Nemzeti Bizottság egyik ülésén elhangzott: „Új köztársaságot követelünk mi, kesztölciek Magyarországon!” Hogy talán ebből a mondatból dagadt legendává a falusi függetlenség legendája, meglehet.

A bujdosó

A forradalom úgy ért véget, ahogy sok helyen. A Nemzeti Bizottság megszervezte az életet, sőt azt is, hogy élelmiszert vigyenek Budapestre. Visszafelé fegyvereket hoztak. A kutató szerint igen-igen féltek a helybéliek a kommunistáktól. November 4-én akkorára nőtt az aggodalom, hogy a nemzetőrök összeszedték a helyi kommunistákat, mert szerettek volna megelőzni egy esetleges helyi kádárista puccsot. Élénken élt még az ijedelem, amit az okozott, hogy az októberi napokban ezek az emberek fegyverrel próbálták megfélemlíteni a lakosságot. Végül azonban elengedték a kommunistákat. Nem akartak ártani a szomszédjaiknak.

Állambiztonsági Történeti Levéltár (ÁBTL)-Simonek Lukács, kesztölci lakos
Simonek Lukács, kesztölci lakosFotó: Állambiztonsági Történeti Levéltár (ÁBTL)

December 15-én vette körül a falut a karhatalom. Leszámoltak az ellenállással, visszaállították a kommunista rendet. A diktatúra felhívást tett közzé: mindenki adja le a fegyvereket. Mikor azonban jelentkeztek a puskákkal, mindjárt lefogták az embereket.

Az Esztergom Városi Bíróság 1958. február 5-én hirdetett verdiktje szerint 16 kesztölcit ítéltek el. A legszigorúbb ítéletet nem az elsőrendű vádlott, a Nemzeti Bizottság vezetője, Kertész Ferenc kapta, hanem a másodrendű vádlott, az ekkor már külföldön lévő Fekete Mihály, a volt nemzetőr parancsnok. Őt tíz évre ítélték. Kertész Ferenc öt év börtönbüntetést kapott. A többi vádlottat három évtől hét hónapig terjedő büntetéssel sújtották.

A kesztölciek közül sokan elmenekültek, emigráltak, de olyan is akadt, aki egészen 1963-ig bujkált. Ez a bujdosó éppen az a Simonek Lukács volt, aki a forradalom első napjaiban felrobbantotta haragosának, Kara Imrének a házát. Marek Viktor könyve így írja le a férfi különös történetét: „Simonek 1956 és 1963 között saját házának konyhájában bujkált egy földbe vájt üregben, amely a tűzhely alatt volt kialakítva. Itt, habár többször is tartottak házkutatást, nem találták meg a nyomozók. 1963-ban azonban már nem bírta tovább a rejtőzködést, ezért Csehszlovákiába szökött, ahol azonnal elfogták. A korszak abszurditását mutatja, hogy Simoneket nem ítélték el. Kihallgatták 1956-os tevékenységéről és bujkálásáról, de az 1963-as amnesztiarendelet miatt közkegyelemben részesítették. Így Simonek szabad emberként térhetett haza. Kara Imre, aki ekkor a dorogi XV. akna személyzeti vezetője volt, 1964 elején még írt egy levelet az MSZMP Központi Vezetőségének, amelyben kérte Simonek felelősségre vonását. Kérését azonban elutasították a közkegyelemre való hivatkozással.”

Lekli Szabolcs gyűjteményéből-Kara Imre és családja
Kara Imre és családjaFotó: Lekli Szabolcs gyűjteményéből

A Kesztölci Köztársaságról a kutatások szerint a Dunamente című járási lap írt először. Nem sokkal a forradalom után, 1957 tavaszán jelent meg az Élt ötven napot – karcolatok a „kesztölci köztársaság” történetéből című kétrészes írás, amelyben a szerző hetet-havat összehordott a kesztölciekről. A fehérterror, a kommunisták lakásainak feldúlása, a hadseregszervezés, illetve a nevetséges köztársaság kikiáltása itt jelent meg első ízben.

Fotó: Lekli Szabolcs gyűjteményéből
Névjegy
Fotó: Hajónapló

Marek Viktor történelemtanár az esztergomi ferences gimnáziumban. Diplomamunkáját szülőfaluja közelmúltjának történetéből írta, egészen pontosan az 1952-es bányászperről. Ehhez kapcsolódóan bővítette ki kutatásait a Dorogi-medence XX. századi története, illetve az 1956-os forradalom, azon belül is a „Kesztölci Köztársaság” legendája témájával.

A történész három nagybátyját érintette a málenkij robot, amikor a II. világháború végén az oroszok több mint háromszáz férfit hajtottak el a faluból, s a felük nem tért vissza.

Marek Lajost, Viktor egyik nagybátyját elítélték az 1952-es bányászperben. Úgy úszta meg a kötelet, hogy négy éven át bujkált ólakban, padlásokon. Az 1956-os forradalmi eseményekben azonban már nem vett részt. Viszont öcsse, Marek Sándor a Nemzetőrség parancsnok-helyettese lett. A forradalom után Svédországba disszidált.

Marek Viktor új adatok és összefüggések egész sorára bukkant a megnyíló levéltárakban. Izgalmas kötetekben foglalkozik a térség forradalmi eseményeivel.