Bodor Ádám: Verhovina madarai – könyvajánló
Walczer Patrik | 2020.08.16. | Irodalom

Bodor Ádám: Verhovina madarai – könyvajánló

Milyen az élet egy kietlen, elnyomás alatt álló helyen, ahová még a szárnyasok sem szívesen teszik be a lábukat? Többek között ezt írja le Bodor Ádám a Verhovina madarai című művében.

Verhovina különleges hely, akár úgy is említhetnénk, mint a civilizáció utolsó bástyáját. Bár ezt a csendes, búskomor világot vaspariával is meg lehet közelíteni, az oda közlekedő járatok menetrendjét eltörölték, így csak sejteni lehet, hogy mikor érkeznek meg a tehervagonokból és leamortizált személykocsikból álló szerelvények. Sosem történik ott semmi, minden egyes nap ugyanolyan csendes, és mivel madarak sincsenek, így csicsergés sem hoz új szint az életbe. Mígnem egy napon Anatol Korkodust letartóztatják. No de ne szaladjunk ennyire előre…

Az olvasó hajnaltájt kapcsolódik be a cselekménybe, amikor Adam Korkodus – ő a narrátor és a főhős – fogadja a javítóintézetből érkező Daniel Vangyelukot, ki „befagyott tócsák szegélyét ropogtatva mezítláb lépkedett végig a peronon.”

Messziről jött ember mondhat bármit, az orrfacsaró szag nem más, mint a Paltinsky rét termálvizeinek „illata”. Ám idővel a cselekmény tovább bonyolódik és az is kiderül, hogy Daniel nem valamiféle téves rögeszme miatt nem visel lábbelit, hanem cipőjébe nemes egyszerűséggel belepiszkítottak. A már-már humoros párbeszédeken túl az is figyelemre méltó, hogy Adam szülőhöz hasonlóan gondoskodik a javítóból érkezett fiúról.

De vajon miért vették őrizetbe Anatol Korkodust? Tényleg köze van a vidék madarainak eltűnéséhez? Talán ez is csak egy utalás arra, hogy milyen kietlen helyen élnek a főhősök, ahol az életet nyújtó vízben – jelen esetben a folyóban – is méreg csörgedezik… 

Beliczay László-
Fotó: Beliczay László

A Verhovina madarai című kötet – mint több Bodor Ádám mű – in medias res kezdődik, rögtön tudatosul bennünk, hogy letartóztatták a nevelőapát. Szintén feltűnhet az olvasónak az is, hogy a szerző kerüli a nemzetiségi hovatartozást jellemző nevek használatát is (vajon Vangyeluk melyik szláv nyelvű nemzet képviselője?). Bodor Ádám fiatalon került a román diktatórikus rendszer látókörébe és börtönévei nyomot hagytak az életében. Talán emiatt arctalan hatalomként jelenik meg Verhovinában, ahol bedeszkázott ablakú házakban őrzik a foglyokat. A tizenhárom fejezet után mindenki rájöhet arra, hogy milyen erők munkálkodnak a tökéletes elnyomás világában és milyen erők dolgoznak a fennmaradásáért.

Hol olvashatom el a könyvet? A Digitális Irodalmi Akadémia jóvoltából ingyenesen IDE KATTINTVA olvashatjuk el a könyvet!

Érdekességek:

A Verhovina név nem pusztán kitaláció, hanem egy történelmi-néprajzi tájegységet neve, mely a mai Kárpátalja hegyvidéki részét foglalja magában. Ez a terület döntőrészt erdővel borított, a hegyek miatt korábban igen zárt területnek számított, települések ma is csak a völgyekben találhatók meg.

Így vélekednek az íróról:

„Bodor Ádám életművének példátlan erejű betörése a magyar irodalmi kánonba a kilencvenes évek egyik legfontosabb irodalmi eseménye volt, amely egyértelműen a Holmi novellapályázatán nyert első díjnak, illetve az életmű csúcsaként számon tartott Sinistra körzet megjelenésének köszönhető.” – Nyáry István, jelenkor.net

Így vélekednek az alkotásról:

„Megdöbbentő, hogy alig van ma­gyar név a regény­ben. Bo­dor Ádám ma­gyar regényt ír, amely­nek sze­replői nem ma­gya­rok, csupán a színtér volt va­la­ha Ma­gyar­ország, emi­att a ma­gyar nyelv fájó sajgás, mint az am­putált ka­tonák lábában a fájda­lom. Adam rend­sze­re­sen ol­vas fel Klara Bur­szen kis­asszony­nak a volt evangéli­kus könyvtárból kölcsönzött ma­gyar köny­vekből, egyikük sem érti, de a lány „le­eresz­tett szemhéjjal meg­il­letődve hall­gat­ja”.

Az utópisták a tökéle­tes bol­dogság országát álmodták meg. Bo­dor Ádám, akárcsak Or­well, az el­len­utópiák ösvénye­i­re ve­zet.” – Hegedűs Imre János, eirodalom.ro

Ezt gondolja egy olvasó a műről:

Egy elégedett olvasó azt emelte ki, hogy a Verhovina madaraiban elképesztő karakterek szerepelnek, sorsok, komor hangulat és humor követik egymást. Nem mondja azt, hogy száz százalékig megértette a regény minden sorát, de kifejezetten élvezte.

Idézet a könyvből:

„Ha nincs visszaút, hát nincs, akkor egy dolog marad: az ember pontot tesz a dolgok végére.” – 197. oldal

Fotó: Beliczay László
Névjegy
Fotó: Beliczay László
Bodor Ádám
1936. február 22.

Kolozsváron született, tehetős felső középosztálybeli családban. Édesapját, a mélyen hívő református, nagy tekintélyű Bodor Bertalant 1944-ben a budapesti székhelyű Országos Pénzintézeti Központ és a Pesti Takarékpénztár és Hitelbank élére helyezték. A háború után, sok hasonló jó módú családhoz hasonlóan, a Bodor családra is nélkülözés és meghurcolás várt. Bodor Bertalant 1950-ben a Márton Áron katolikus püspök elleni koncepciós perben öt év börtönre ítélték. Bodor Ádámot 16 éves korában szintén elítélték, mivel kommunistaellenes röplapokat terjesztett. 1952–1954 között a szamosújvári börtönben ült. Szabadulása után egy évig gyári munkásként dolgozott, majd 1955–1960 között a kolozsvári Protestáns Teológiai Intézetben tanult, nem annyira vallási meggyőződésből, mint inkább kényszerűségből. 1960-tól az Erdélyi Református Egyházkerület levéltárában szinte éhbérért foglalkoztatták, majd 1964-től egy másoló-fordító irodában kapott munkát Kolozsváron, itt 1968-ig dolgozott. 1965-ben publikálta első novelláját a kolozsvári Utunk című folyóiratban, négy évvel később első novelláskötete is megjelent A tanú címmel. 1968 óta szabadfoglalkozású író. 1982-ben települt át Magyarországra. 1984-től 1988-ig lektor a Magvető Könyvkiadóban, majd ugyanitt szerkesztő. Magyarországon publikálta az Eufrátesz Babilonnál című novelláskötetet, az itteni elismertségre azonban 1991-ig várnia kellett. Ebben az évben nyerte meg a később megjelent Sinistra körzet című kötetének egyik történetével a Holmi novellapályázatát. Az érsek látogatása hasonlóan átmeneti műfajú könyve, majd később a Verhovina madarai. Változatok végnapokra  kötet a korábbi regények világát teremti újra, hasonló prózapoétikai módszerekkel. 


Kapcsolódó cikkek

Szavazás

Ön olvasta már a Verhovina madarai című kötetet?