Ilyen az igazi karrier
Balázs Géza | 2020.06.29. | Irodalom

Ilyen az igazi karrier

Így lehet jól és rosszul használni egy szót. Okos okfejtés a nyelvésztől.

Ez ám a karrier!

Még meg sem hozta a gólya

Máris volt protekciója

Hallgatták hogyan bömböl

Nagy fej lesz a gyerekből

Kondenzált anyatej

Diplomás dada kell

Ez ám a karrier

A szavaknak világuk van. Ez a világ áll egyrészt a szó alapjelentéséből, másrészt a hozzá kapcsolódó többletjelentésből, amelynek legfontosabb része a szavak általunk létrehozott, odaértett érzelmi-hangulati jelentése. És ez az idegen szavak magyar használatában is ugyanúgy van. Máig furcsállom, ha azt hallom pozitív jelentésben: karrier, karrierépítés, karriertanácsadás, karrierdiplomata. Veress Miklós Karrier című versében pontosan ez a kissé pejoratív jelentés mutatkozik meg.

Sikerrel vette a gátat

Jelessel az iskolákat

Ő sem tehetett róla

Ilyennek hozta a gólya

Buktasson aki mer

Az apja csuda fej

Ez ám a karrier

Még jobban furcsállom, ha azt mondják, drogkarrier, alkoholkarrier. Lássuk mondatban, hogy tényleg létezik ilyen: „Több éves drog- és alkoholkarriert tud maga mögött”. A magyar nyelvben a karrier szó pejoratív (elítélő) jelentésben honosodott meg, de miféle „karrier” a drog- és alkoholfogyasztás? Az értelmező kéziszótár legújabb (2003) kiadásában „gyakran pejoratív” megjelöléssel szerepel szó: „életpályán (gyors) érvényesülés, előmenetel”.

Mert félt a vértől a szagtól

Nem lett ő orvos csak doktor

S hogy el ne kopjon a lába

Benyomták egy irodába

A nejnek teddy bear

A kutya terrier

Ez ám a karrier

A karrierista a magyarban egyértelműen a gátlástalan érvényesülő személyt jelent. Csaknem két évtizede azonban a karrier eredeti angol jelentése (career = életpálya, pályafutás) is felbukkant a magyar nyelvben, így már csak a karrier szó korábbi ismerőinek (egy előző nemzedéknek) furcsa a karrieriroda, karriertanácsadás, karrierdiplomata. Egyébként megkérdezem: miért volt szükség az új jelentésre. Miért ne lehetne: életpálya-iroda, életpálya-tanácsadás, hivatásos diplomata? A „drog- és alkoholkarrier” pedig nyilván még többeknek okoz jelentéstani bizonytalanságot, avagy egyszerűen csak nyelvesztétikai (stilisztikai) problémát. Egyébként le sem fordítható: drog- és alkohol-pályafutás? Ehelyett a magyar nyelvben ezt kellene mondani: több éve drogozik és iszik.

Aztán az utolsó akta

Osztályon felüli kripta

Nem érdeklik a holtak

Ő polgár módra porlad

Kukacok aki mer

Tiétek ez a fej

És ez a karrier

A vajdasági magyar sajtóban Hódi Éva még furcsább alakját fedezte fel a karriernek: „A karrieri sikerhez élvezheti mások jóindulatosságát”.  Ez elsőre biztosan nem érthető.  Hódi Éva ezt írja a nem túl sikeres mondatról: „A magyar nyelvben a karrieri siker szókapcsolat nem létezik, mint ahogy olyan szó sincs, hogy jóindulatosság.” Hozzáteszem: szerintem a vonzat sem jó: jóindulatát élvezheti valamihez? Karrierjéhez élvezheti más jóindulatát? Talán így lenne helyes a mondat: Mások jóindulata segíti karrierhez. Vagy: Mások jóindulata segíti karrierjét. Esetleg még helyesebb lenne teljesen magyarul: Élvezi mások jóindulatát. Lám, milyen könnyen lehet egy nagyon rossz, magyartalan, sőt érthetetlen mondatból egészen egyszerű, világos, közérthető mondatot alkotni. Persze kell hozzá egy kis szellemi befektetés. De a nyakatekert, érthetetlen mondatok megalkotása is rendszerint komoly erőfeszítést jelent. Csak rossz irányba.

(Veress Miklós Karrier című versét Dinnyés József megzenésítette, hallgassák meg úgy is.)

Fotó: pixabay.com
Névjegy
Fotó: magyartanszek.partium.ro

Dr. Balázs Géza 1959. október 31-én született Budapesten. Nyelvész, néprajzkutató, egyetemi tanár, intézetigazgató-helyettes. Édesapja, P. Balázs János a Nyelvtudományi Intézetnek csaknem negyven éven át munkatársa. 1966 és 1974 között a Keresztúri Úti Általános Iskolába járt, majd 1974-től 1978-ig az I. László Gimnáziumba Kőbányára. Érettségi után az ELTE BTK magyar–népművelés szakára nyert felvételt, letöltötte az előfelvételis katonaságot (1978–1979: honvéd Hódmezővásárhelyen), majd következett az egyetem (1979–1984). Az első év végén fölvette a néprajz szakot is. Magyar nyelv és irodalom szakon hamarabb végzett egy évvel; rögtön kapott egy ösztöndíjat. Mire néprajzból végzett, már tanársegédi állást kínált számára Fábián Pál tanszékvezető a Mai Magyar Nyelvi Tanszéken. 1985-től tanársegéd, 1987-ben egyetemi doktorrá avatták. 1987 és 1993 között az ELTE Tanárképző Főiskolai Kar Gödöllői Képzési Helyén is tanított. 1990-ben a néprajztudomány kandidátusa; a munkahelyén ettől az évtől adjunktus, 1994-től docens, 2003-tól professzor.


Kapcsolódó cikkek

Szavazás

Ön olvasta már Veress Miklós: Karrier című versét?