"Haza a magasban"

"Haza a magasban"

Vasy Géza: "Haza a magasban"

webshop.kello.hu-
Fotó: webshop.kello.hu

A könyvről: Huszadik századi irodalmunk meghatározó, ugyanakkor ellentmondásosan megítélt alakjának szerepét, portréját rajzolja meg Vasy Géza. A szerző az utóbbi években megjelent tanulmányait egységes gondolatmenetté szerkesztette. A kötet élén álló írás kritikailag tekinti át az ezredfordulós irodalmi diskurzus Illyés Gyulára tett kijelentéseit, majd Illyésnek a népi-bolsevik ellentétben játszott szerepét, a fordulat utáni megítélését értékeli a szerző. A következő rész az életmű belső alakulását vizsgálja, Illyés műfajteremtő és -újító kísérleteit, „hazateremtő” történelmi drámáit. A következő írás ismét a közéleti művész felé tekint, Illyés ötvenes évekbeli helyzetét, 48-képét, különös tekintettel a Fáklyaláng keletkezés- és hatástörténetére, de olvashatunk az 1958-as pártállásfoglalás Illyésre vonatkozó utalásairól és az írót a Kádár-kor első felében körülvevő légkörről. Szóba kerülnek a nagy művésztársakhoz fűződő kapcsolatok, Bartók, illetve a Bartók- és a Kodály-vers, Illyés Móricz- és Babits-képe is. A Hitelben, a Kortársban, a Tiszatájban és egyéb folyóiratokban, gyűjteményes kötetekben megjelent írások az egyre jobban tért hódító negatív Illyés-kép erőteljes bírálata jegyében születtek, az írót bölcs taktikusként, de meg nem alkuvó értelmiségiként láttatva. Irodalomtörténészek, a korszak iránt érdeklődő magyartanárok és a művelt nagyközönség figyelmébe érdemes ajánlani. (Forrás: webshop.kello.hu)

Fotó: exlibriskonyvtar.hu
Névjegy
Fotó: Kello

Könyvtárellátó Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. alapító okirata szerint „kulturális tevékenységet végez: állománygyarapítást segítő szakmai és dokumentum-ellátási szolgáltatásokat nyújt a nyilvános- és szakkönyvtárak részére a könyvtári rendszer hatékonyságának és rentabilitásának javítása érdekében”. 

A cég számára ma már járható az az út is, amely nem pusztán a könyvtári rendszeren belül, annak kiszolgálásával segíti a könyvtárak munkáját, de kívülről is: az elektronikus könyvkereskedelembe való aktív bekapcsolódással, illetve az olvasás népszerűsítésével, a könyvkultúra támogatásával támogatja az olvasók szellemi gyarapodását.

A Könyvtárellátó által létrehozott webáruház azonban mindegyik hasonló online könyvesbolttól különbözik: a KELLO ugyanis az egyetlen nagykereskedés, amely minden magyar nyelven kiadott könyv terjesztését vállalja, amely így a magyarországi könyvkínálat 80-90%-át forgalmazni tudja, és valamennyi kiadványról egyedi, nem reklámcélú, korrekt leírást tesz közzé.

Korábban ezeket a leírásokat csak a könyvtárosok olvashatták. A KELLO WEBÁRUHÁZ felületén azonban immár mindenki átböngészheti a legújabb kiadványokról írott, komoly szakmai alapokon álló recenziókat.

Érdemes itt nézelődni, mert olyan könyvek is előkerülhetnek, amelyek máshol nem, olyan recenziókra bukkanhatunk, amelyek többet mondanak, mint a fülszöveg és a reklámanyag.


Kapcsolódó cikkek

Szavazás

Ön kedveli a huszadik századi magyar irodalmat?