Eleven kincseink
Rácz András | 2020.11.06. | Zöld

Eleven kincseink

Vácrátót nemzeti kincs, amit nem lehet elhanyagolni. 

Mint minden kert ezen az égövön, ősszel a Vácrátóti Nemzeti Botanikus Kert is gyönyörű: színek és formák táncoló csodája, fák, bokrok, őszi virágok, kései bogyók kavalkádja, termést gyűjtő sünök, mókusok félénk neszezése, a járó-kelő látogatók vidám kacagása, távolabb, az ágyások között szorgos asszonyok hajlongó háta… Ki tudja, mi mindent nem fedeznék még föl, ha nem sietnék Zsigmond Vince úrhoz, a kert gazdájához, hivatalos titulus szerint az Ökológiai és Botanikai Intézet Botanikus Kerti osztályának vezetőjéhez.

– Nagyszerű kezdetek és zavaros időszakok után 1951-ben vette át a kertet a Magyar Tudományos Akadémia Botanikai Kutatóintézete – meséli a botanikus kert felelős vezetője. Igen rossz állapotban volt akkor a kert. Jó évtized kellett ahhoz, hogy megnyílhasson a látogatók előtt.

Nyírő András-
Fotó: Nyírő András

– Hogy tud egy ilyen kert ennyire elvadulni?

– Aki kertet gondoz, az pontosan tudja. Elég egy nyárra magára hagyni az ágyásokat, máris mindent visszahódít a vad természet. Itt is ez a helyzet. A kert ember alkotta mesterséges tér. Akkor is az, ha nagyon természetesnek hat. Az ilyen romantikus tájképi kertek, mint a vácrátóti, úgy néznek ki, mint az őstermészet egy-egy idilli darabja, de valójában itt egy szentimentális elképzelést látunk a természetről. Ráadásul az eleven vegetációt gondozzuk, ami bármennyi statikus látványelemeket kínál, valójában nagyon is dinamikus életközösség. Éppen ez teszi nehézzé az efféle kertészeti munkát. Nekünk nem „csak” egy kertet kell gondoznunk, de az élőgyűjtemény sok csodáját– 12 000 féle növényfaj él itt – egyedi szinten kell ápolnunk. A botanikus kert fenntartása a kertészeti munka legmagasabb szintje, a legigényesebb feladat: a teljes életközösség megőrzése mellett az egyes növényegyedek megóvására is figyelnünk kell.

Nyírő András-
Fotó: Nyírő András

– Nem lenne egyszerűbb néhány növényt lecserélni olyan fajtákra, amelyek kevesebb gondozást igényelnek?

– Egyszerűbb lenne, csakhogy nekünk a gyűjtemény megőrzése és gyarapítása a küldetésünk. A Botanikus Kert nemzeti kincs, amit nem lehet elhanyagolni, magára hagyni. Egyfelől meg kell őriznünk a XIX. századi romantikus tájképi kertet, mint műemléket, a maga eredeti látványelemeivel, életközösségeivel, hangulataival, másfelől fenn kell tartanunk a gazdag növényvilágú botanikus kertet, mint természetvédelmi területet. A két feladat együtt különösen nagy figyelmet és összehangolást igényel.

Nyírő András-
Fotó: Nyírő András

– Mekkora növényállományban kell gondolkodnunk?

– A kert maga 27 hektár. Vannak itt szabadföldi és üvegházi gyűjtemények, és van egy magbankunk is. A kert látványosabb területei az erdős ligetek, az évelő és egynyári ágyások, a sziklakertek és persze az üvegházak. Kevésbé látványos, ám annál fontosabb a génbanki funkció, amelyre úgy kell tekintenünk, mint kutatási infrastruktúrára. Nem könnyű megértetni az ilyen génbankok jelentőségét, pedig létük nemcsak nemzetstratégiai, de egyenesen nemzetbiztonsági kérdés, különösen a világ jelenlegi környezeti kockázatainak ismeretében.

– Ez valóban nem magától értetődő. Hogyan érdemes nézni a magbankokra?

– Nem csupán a magbank, de a Nemzeti Botanikus Kert összes élőgyűjteménye egyben génbank is. Mindenki tisztában van a klímaváltozás jelentőségével. Magyarországon is számos alkalommal tapasztalhatunk a korábbiaknál szélsőségesebb időjárási jelenségeket, de az átlagértékek is változnak. Zárójelben jegyzem meg, hogy az éghajlat változása, a növény- és állatfajok vándorlása északabbra-délebbre húzódása a környezeti feltételek változásának természetes következménye, most azonban ezek a jelenségek nem évezredek, hanem évtizedek alatt kellene végbemenjenek. Az élővilág sok faja és életközössége ilyen gyorsan nem tud alkalmazkodni. Ezért szükséges, hogy a génbankok segítségével is megőrizzük őket, illetve az Intézetben olyan kutatások folyhassanak, amelyek eredményei segítik a fajok biológiájának és ökológiájának jobb megismerését. Az Ökológiai Kutatóközpont részeként az ilyen irányú feladatok nyilvánvalóak. Ugyanakkor fontos ez a tevékenység a gazdasági szempontból jelentős haszonnövények tekintetében is, illetve a biológiai sokféleség megőrzése kapcsán, azaz hogy miképpen tudjuk megóvni a védett és őshonos fajokat.

Nyírő András-
Fotó: Nyírő András

– A tudományos munka, az értékőrzés mellett a botanikus kert a hétköznapi érdeklődőket is szolgálja…

– Igen, az ilyen kertek valóban oázisok, lehetőséget nyújtanak a regenerálódásra. Óriási a turisztikai, ökoturisztikai szerepük. Tavaly 2.5-3 millió fő közötti látogatója volt a hazai arborétumoknak és botanikus kerteknek. A kertek sokasága behálózza az országot. Kisebb településeken sokszor ez a fő attrakció. Éppen ilyen a vácrátóti kert is. A nagyobb települések gyűjteményes kertjei turisztikai szempontból nem csak önálló célpontok, hanem színesítő elemek az ott található más látnivalók között.

Nyírő András-
Fotó: Nyírő András

– Mire számíthatnak a látogatók, akik eljönnek Vácrátótra?

– Igyekszünk minden korosztálynak, minden érdeklődőnek a kedvében járni mind a látnivalók, mind a komfort tekintetében. Kínálunk oktatási programokat, tematikus sétákat, amelyek különféle hívószavak szerint mutatják meg a kert növényvilágát. Ilyen például a bibliai növények tanséta, a kínai vagy észak-amerikai tanséta, de van medvesétánk is, amolyan medvés növények bemutatója, ami a Veresegyházi Medveotthonnal közös promóciós munkánkból született. Vannak állandó kiállításaink, és amikor van rá lehetőség szervezünk koncerteket, más kulturális programokat. Érdemes időnként rápillantani a honlapunkra, mert sok érdekességgel, gazdag kínálattal állunk a látogatók rendelkezésére. De különösebb programok nélkül is érdemes körbejárni a kertet. Bizton állíthatom, hogy minden évszakban lenyűgöző. 

Nyírő András-
Fotó: Nyírő András

 

 

Fotó: Nyírő András

Így lett az angolparkból botanikus kert

A kert a XVIII. század végén keletkezett több hasonló angolkert mintájára. Érdekesség, hogy az 1842-ben készült katonai térképen jól láthatók a kert mai körvonalai, a kanyargós utak, a tisztások, a ligetszerű facsoportok és a tó.

A nagy változás akkor történt, amikor 1871-ben a birtokot Vigyázó Sándor gróf vásárolta meg. Az új tulajdonos a kor neves kertépítőjét, Jámbor Vilmost bízta meg a felújítással, akinek keze nyomán a romantikus tájképi kert gazdag gyűjteményes kertté alakult át. A munkák során tórendszert alakítottak ki, a kitermelt földből dombot hoztak létre, melynek lejtőin sziklás hegyoldalakat teremtettek, vízeséssel és barlangszerű alagúttal, gótikus műromokkal.

A látványelemek megtervezése mellett a botanikai munkát is fontosnak tartották. Az üvegházi gyűjtemény annyira igényes volt, hogy az 1880-as években az országos kertészeti kiállításokon több oklevéllel is elismerték.

Vigyázó Sándor, illetve fia, Vigyázó Ferenc végrendelete szerint a vagyon általános örököse a Magyar Tudományos Akadémia kellett legyen, de a végrendeletet később megtámadták, így csak kalandos utakat követve, az 1946. évi államosítás után vehette birtokba a magyar állam. Előbb az Országos Természettudományi Múzeum kapta meg, hogy benne botanikus kertet és növénykísérleti állomást létesítsen. 1952-ben azután a Magyar Tudományos Akadémia vette át, és megalapította az MTA Botanikai Kutatóintézetét.

Ezt követően indult meg a kert újjáépítése: a múlt században készült tervek felhasználásával helyreállították az eredeti úthálózatot, kivágták a gyomfákat és a bozótot, nagyarányú szaporításba kezdtek, a több évtizede pusztuló növényzetet is pótolták.  

Közel 1,5 hektáron, egy pusztuló gyümölcsös helyén kialakították a rendszertani növénygyűjteményt, később a sziklakerti gyűjteményt, kitisztították az eliszaposodott tavakat és a patakmedret. 1961-ben készült el a szaporítóház és az orchideaház.

Ugyanebben az évben megnyitották a kertet a nagyközönség számára.