Boszorkányok márpedig léteznek
Vass Éva | 2021.03.19. | Életmód

Boszorkányok márpedig léteznek

Szeged a napfény városa. A Boszorkánysziget kultikus hellyé vált a városiak számára, turisták, romantikára és izgalomra vágyó fiatalok zarándokhelye lett. Kevesen tudják, mennyi fájdalom, kínzás, könnyek, félelem kötődik hozzá.

„Az összesen mintegy ezer magyarországi boszorkányper egy része halálos ítélettel, más részük enyhébb büntetéssel zárult. Szeged egyébként élenjáró volt a hazai boszorkányüldözésben, a Magyarországon lezajlott boszorkányperek több mint a felét itt folytatták le, és gyakran ártatlanul megvádoltakat is kínhalálba küldtek. (…) 1728. július 23-án tizenkét embert, hat férfit és hat nőt égettek meg a Boszorkánysziget területén, köztük az akkor már 82 esztendős Rózsa Dánielt, a város leggazdagabb polgárát és egykori bíráját, az őt vádoló bábaasszonyt, Kökényné Nagy Annát, valamint a 16 éves Oxy Ilonát, az Oxy boszorkány klán legfiatalabb tagját. Ezen családnév az 1900-as években kihalt, ám a leszármazottak a mai napig a Dél-Dunántúlon élnek.” (Wikipédia)

Pexels-
Fotó: Pexels

A boszorkányperek történetét Hollós Annamária dolgozta föl Boszorkányok márpedig vannak? A szegedi Boszorkánysziget és története című tanulmányban. Az dolgozatból kiderül, hogy a perek többsége koholt vádak alapján zajlott. Aki egy kicsit is másképp viselkedett, túl kacér volt a faluban, azonnal vád alá helyezhető lett, miszerint az ördöggel cimborál. Sajnos ezeknek a gyanú- és perfelvételeknek semmi sem szabott határt. Elég volt egy kis féltékenység vagy épp félelem, egy kis furcsaság, és a szomszédasszony azonnal feljelentette az esetleg nálánál csinosabb, különcebb, nem beilleszkedő falubéli nőszemélyt. Vagy férfit. Hiszen nem feledkezhetünk meg arról sem, hogy az adatokkal igazolt boszorkányperek egy része nem csupán nőket érintett, hanem férfiakat is.

Ami egy ilyen feljelentés, gyanúba keverés után következett, az a borzalmak borzalma volt. Talán a legenyhébb próbája a bizonyításnak, amikor összekötözött végtagokkal vízbe dobták a gyanúsítottat. Két negatív végkimenetele volt az eseménynek: ha elsüllyedt (ergo megfulladt), akkor ártatlan volt; ha a felszínen maradt, akkor boszorkány, tehát újabb kínzások, majd máglyahalál várt rá.

Ha bárkivel kapcsolatban felmerült az ördöggel való kokettálás, szövetség gyanúja, a végső ítéletet hosszas kínzások és keserves vallatások előzték meg. A dokumentált boszorkányperek mind azt mutatják, hogy a vádlottak olyan súlyos fizikai bántalmazásnak voltak kitéve, hogy végül mindannyian minden „bűnüket” elismerték.

-

„A város olyannyira szégyellte tettét, hogy egy évszázad múltán, 1830-ban még megtagadta az akták kiadását arra hivatkozással, hogy ezzel a város hírnevét ne rontsák. A vádlottak, Rózsa Dániel, 82 éves kapitány, országgyűlési követ, városi főbíra; elégették Széll Zsuzsanna, Rózsa Dániel második neje, 50 éves. 4 évig a sereg pohárnoka; elégették Katona Ferenc, 60 éves, 20 éve szegedi lakos. 47 évig boszorkány, zászlótartó; elégették Borbola Ferenc, 56 éves. Rózsa kocsisa, hadnagy; elégették Kovács Pál, 67 éves. A koldusok felügyelője; elégették Kökényné Nagy Anna, 65 éves bába. A szegedi a 3. boszorkánypere. Azzal gyanúsították, hogy az esőt, a harmatot, a halakat és a föld zsírját török boszorkányoknak eladta; elégették Jancsóné Szanda Katalin, 50 éves bába; elégették Szántó Mihály, 60 éves, korábban hajdú; elégették Tóth Erzsébet, 70 éves, koldul, 27 évig boszorkány; elégették Dancsó János, 70 éves, koldus. 6 évig lakott Szegeden; elégették Dancsóné Hisen Borbála, 65 éves, korábbi bába. Szegeden 3 évig élt; elégették Koncz Sára, 29 éves, gyermeke születése után elégették Korcsek Zsuzsa, 60 éves Köre Ilona, bába Csikós Jánosné, 50 éves. A vizsgálat alatt meghalt Barak Margit, szegedi születésű, 55 éves Bogadussáné, 66 éves, előbb lefejezték, utána vetették máglyára. Malmos Katalin, 40 éves, előbb lefejezték, utána vetették máglyára.” - írja Hollós Annamária a szegedi perekről.

Quartz-Védelem a Sátán és az ő boszorkányai ellen a középkorban
Védelem a Sátán és az ő boszorkányai ellen a középkorbanFotó: Quartz

A boszorkányok évszázadok óta jelen vannak az életünkben. Jelen vannak babonáinkban, népmeséinkben, történelmünkben, kultúránkban, művészetünkben. Sőt ha Iaszón és Médeia történetére gondolunk, akkor egészen az ókorig nyúlik vissza a rendkívüli erővel rendelkező nők története. Olykor félünk tőlük, olykor a segítségüket kérjük; néha seprűre szállnak, néha kisbabát segítenek a világra. Számtalan borzalmas, kevesebb szép történet kötődik ezekhez a természetfeletti, jó vagy rossz erővel bíró lényekhez. Ha csupán az elmúlt harminc év filmes-irodalmi történetére tekintünk vissza, elképzelhetetlen, hogy ne tudna valaki legalább egy boszorkányos könyvet, filmet vagy sorozatot megemlíteni. Csak néhányat emelnék ki a leghíresebbek közül. Aki ilyesféle témában mozizna, megnézheti A salemi boszorkányokat, Arthur Miller regényének adaptációját; hasonló témát jár körül a klasszikusok közül A skarlát betű című film; emlékezetes és sok port kavart a Blair Witch Project, amelyről úgy tartják, komoly hatással lehet a kamaszodókra. Aztán ott van a népszerű sorozat, a Bűbájos boszorkák, ahol a gonosz helyett a jó boszik hatalma és ereje dominál.

A néphagyományban boszorkányok és tündérek irányítják a földi halandók, királyfiak és királyleányok sorsát. Lázár Ervin ügyesen feloldotta ezt Tünkány és Boszordér szereplőivel. Az Ózban is minden egyensúlyt megtartva megjelenik az Északi Jó Boszorkány, a Keleti Gonosz Boszorkány, a Déli Jó Boszorkány és a Nyugati Gonosz Boszorkány is. A jó és a gonosz egyszerre jelen lehet, varázserőben, misztikumban.

Manapság kultúránk boszorkái nem olyan félelmetesek, mint egykor gondolták. Mi több, meséink sokasága sugallja: mindegyikünkben van egy csöpp vajákosság. Ha nagyon akarjuk, talán meg is láthatjuk tükrünkben (mint Hófehérke boszorkány mostohája) a szívünk mélyén rejtőző Tünkányok és Boszordérek szépséges vagy ijesztő lehetőségeit...

Fotó: Pexels
Kapcsolódó cikkek

Az eljárások során előírt kérdések mindegyike megjelenik a per folyamán, még ha nem is az összes vádlott esetén. A kérdések sorrendje:

 1. „Ördöggel van-e avagy volt szövetséged?” Egy kivétellel mindenki igennel felelt.
 2. „Mi formában lett ördöggel szövetséged?” Részletes vallomások érkeztek az ördög megjelenéséről, aki időnként emberként, de inkább bak formájában jelent meg. Beszámoltak arról is, hogy hogyan közösültek az ördöggel.
 3. „Mikor lett meg vele szövetséged?” Erre mindenki mást válaszolt. A leghosszabb intervallumot, ötven évet (!) az idős Rózsa vallott.
 4. „Mennyi ideig s hány esztendeig?” A legáltalánosabb válasz a halálukig szóló szerződés volt.
 5. „Szóval-é vagy írás szerint?” Általában írásban kötöttek szövetséget, ám iratot előadni természetesen nem tudtak.
 6. „Micsoda helyen?” A boszorkányszombatokra vonatkozó kérdésre a gyanúsítottak különböző helyeket jelöltek meg. Többek folyók torkolatát vallották találkozási helyként.
 7. „Micsoda szándékkal és alkalmatossággal?” A vádlottak a jobb anyagi helyzet reményét vallották. Ne feledjük: a szegényebb rétegekből kerültek ki.
 8. „Volt-e akkoron valaki jelen?” Többen Rózsa jelenlétét vallják.
 9. „Van-e ördög szövetségérűl való valami jeled?” A stigmák jelenléte fontos része a boszorkányságnak, így központi kérdés ennek tisztázása. Aki bevallotta, hogy rendelkezik ilyen jellel vagy találtak a testén stigmát, annál azt az ördöggel való szövetség jeleként értékelték, akiknél nem, szintén, hisz úgy hitték, hogy olyan erős ez a szövetség, hogy ezért még a stigmák eltüntetésére is képes az ördög.
 10. „Kicsoda téged arra ösztönzött?” Szintén az anyagi boldogulást jelölték meg.
 11. „Vajon gyakorolta-e a mágiát?" Mindenki gyakorolta, egyedül vagy társaival.
 12. „Milyen módon, miképpen?" Erre nem válaszolt minden vádlott.
 13. „Milyen szavakkal és tettekkel csinálta mindezt?" A hatóságok ezt aprólékosabb kérdésfeltevéssel próbálták tisztázni. Vélhetően a vádlottak szájába adták a válaszokat.
 14.  „Kikkel?" Egyedül Kovács Pál tagadta meg a válaszadást.
 15. „A mágia révén kit rontott meg? Milyen súlyosan?" Igen részletes, szinte büszkélkedő válaszok érkeztek. Ismételten csak Kovács tagadta meg a vallomástételt.
 16. „Vajon azt a személyt, akinek mágikus gonosztettet okozott, megsegíthette-e?" Erre általában nem érkezett válasz.
 17. „Minő mágikus mesterségről beszélt? Mi módon történhetett az?" A hatóság ezt részeire bontotta: a mesterség mikéntjére nem nagyon érkezett válasz, ám annál részletesebb arra nézve, hogy kitől tanulták. (Hollós Annamária tanulmány nyomán)