Ahol a tenger és a történelem összeér

Ahol a tenger és a történelem összeér

Kritika Bakonyi István Írók, költők nyomában című könyvéről.

Bakonyi István szerint „a prózaíróra igencsak jellemző a belső lélekfolyamatok elemzése, lélektani pontossága”. A Szentmártoni János kötetéről írt recenzióból kiragadott részletet a szerző akár saját magáról is írhatta volna, mert bár Bakonyi nem szépíró, sokkal inkább irodalomtörténész, írásai mégis ennek a fent idézett érzékenységnek a lélektani pontossággal megalkotott gyümölcsei. Fegyelmezetten, de nem a tudományosság kiválasztottaknak szánt szárazságával ír.

A kötetben egymást érik az élvezetes, az éppen elemzett szerző karakterbéli sajátosságait sem feledő esszék, recenziók. Példák, hasonlatok, frappáns jellemzések, nyelvi igényesség, nagy tájékozottság, interdiszciplinaritás és nem utolsósorban a kortársi együttélésből fakadó személyes történetek teszik írásait könnyeddé, „fogyaszthatóvá”. Valami elemi érzékkel rajzolja fel a nagy összefüggéseket, ragadja meg a rejtett tartalmakat, tereli az érthetőség karámjába az irodalmi szokásrendek, személyes ízlésvilágok sokaságát. Novalis írja: „Az igazi olvasó a meghosszabbított szerző.” Bakonyi könyve, akárcsak egész életműve, ennek a szerteágazó, nagy távlatokat befogni képes szemléletmódnak köszönhetően vált az évtizedek alatt sokrétűen elmélyültté. Képes az író szemével olvasni. Meghosszabbít, összeköt.

Bertha Bulcsu írja Sobor Antalról, Bakonyi barátjáról, írótársáról: „Tanárarc, íróarc, parasztarc. Egyszerre az. Aztán egyikből a másikba mosódik. Nyugalma paraszti, mosolya, nevetése az író nevetése, komolysága a tanáré. Írónak a legrokonszenvesebb.” Bakonyi is ilyen. Középiskolai, egyetemi tanár, folyóirat- és könyvszerkesztő, a Fejér megyei irodalmi élet egyik legfőbb karmestere, különféle közéleti társaságok vezetője, de legfőképpen író. Sokarcú, sok műfajú.

Az Írók, költők nyomában a szerző harmincnegyedik (!) önálló könyve. Olyan, mintha egy irodalmi detektívregény lenne, lépésről lépésre fejti fel az alkotói lélektan mögött húzódó mozgatórugókat, s rajzolja meg az írók „fantomképét”. Szívesen veszi nagyítólencse alá a művek egy-egy apró részletét, mert tudja, hogy ezeknek a részleteknek a pórusain keresztül lehet belátni a teljes alkotói életmű esszenciájáig. A Pék Eszter Anna Fosszíliák II. című képe alapján készült igényes borító is mintha ezt a forrásalapú, történészi vénájú, mégis művészi kreativitású nyomozást szimbolizálná.

Élő és holt barátok hosszú sora tárul fel előttünk a mintegy másfél száz oldalon: Csoóri Sándor, Sobor Antal, Petőcz András, Iancu Laura, Bécsy Tamás, Bella István, Lázár Ervin nevével találkozhatunk, hogy csak a legfontosabbakat említsük. Bakonyi a barátok, pályatársak, példaképek morális és esztétikai munkásságának, életművének ered a nyomába.

Szimbolikus tágasságot ad a kötetnek a felütésszerű előszó, a Tengerpart és történelem címet viselő esszé. A szerző látszólag egy montenegrói nyaralás emlékeit idézi meg pár oldal erejéig, valójában azonban előrevetíti a kötetválogatás tudatos koncepciójának főbb pilléreit, amit talán a nyitottság és a hitelesség szavakkal lehetne a legfrappánsabban kifejezni. „A végtelen kékség, a műemlékek, a történelmi múlt és az idegenforgalom, a sikátorok, az igaloi parti sétány szállodái és üzletei, az Élet gazdagságának jelei. Az ízek, a piciny sült halak, az édes sütemények, az ég felé nyúló hegycsúcsok, a szenvedélyek világa. Montenegro. Vagy ősi nevén: Crna Gora. Aki erre jár, arra vágyik, hogy visszatérjen. Oda, ahol a tenger és a történelem összeér.”

Vagy úgy is mondhatnánk: ahol a lélek és a szellem összeér. A tenger és a lélek végtelen tágasságának és mélységének, valamint a történelmi-szellemi múlt bizonyosságának dualitásából épül eggyé ez az új és teljes Bakonyi-korpusz.    

Bakonyi István: Írók, költők nyomában (Vár Ucca Műhely Könyvek 59., 2020)

Fotó: pixabay.com
Névjegy
Fotó: PIM
Bakonyi István
1952. július 30., Székesfehérvár

Irodalomtörténész. 2015 februárja óta nyugdíjas, a székesfehérvári Gorsium Művészeti Szakközépiskola félállású magyartanára. 

Iskoláit Bodajkon és Székesfehérváron végezte, a Teleki Blanka Gimnáziumban érettségizett 1970-ben. A Pécsi Tanárképző Főiskolán 1976-ban szerzett magyar–angol szakos általános iskolai diplomát, majd az ELTE-n 1980-ban elvégezte a kiegészítő magyar szakot. Bölcsészdoktori disszertációját 1984-ben védte meg Németh László szépprózai munkásságáról.

Munkahelyei: II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Jáky József Műszaki Szakközépiskola, Kodály Zoltán 12 Évfolyamos Ének-zenei Művészeti Iskola, Kodolányi János Főiskola. (Valamennyi Székesfehérváron.) A Kodolányi János Főiskola kommunikáció tanszékének főiskolai tanáraként ment nyugdíjba. 

Eddig – 1976 óta – 460 publikációja jelent meg különböző folyóiratokban. (A Kortárs 1978. augusztusi számáig B. Kovács István néven.) 1995 és 2010 között elnöke, azóta elnökségi tagja a Vörösmarty Társaságnak. Szerkesztette az Árgus című folyóiratot. Részesült Móricz Zsigmond-ösztöndíjban, többször is Szekfű–Lánczos ösztöndíjban. Penna Regia- és Vörösmarty-díjas, 2015: József Attila-díjjal tüntetik ki. 2015-től Bodajk város díszpolgára. Dolgozik a Fehérvár TV-nek és a Vörösmarty Rádiónak. Elhangzottak műsorai a Kossuth Rádióban is.