Bertók Lászó halálára

Bertók Lászó halálára

„Ennyi lenne csak? Hogy holnaptól, és megszűnik a primitív lüktetés” (Bertók László: Kötelesség jól érezni magam)

Bertha Bulcsu az egyik írásában azt fejtegeti, hogy az öregedés akkor kezdődik, amikor egyre kevesebben lesznek körülöttünk azok, akikhez mi tartozunk, s egyre többen olyanok, akik hozzánk tartoznak. Bertók László hozzám (is) tartozott, de az utóbbi években egyre többen lettünk, akik hozzá tartoztunk. Van ebben a folyamatban valami misztikus szimmetria, ahogy az egyik oldalon fogynak, a másikon gyarapodnak az „embereink”.

A bertóki művészet mozgatórugói között is hangsúlyos szerepe volt ennek az egyensúlyra törekvésnek, a tervezett számmisztikai meggondolásoknak. Ahogy növekedett életkora, úgy csökkent verseinek hosszúsága. A tegnapok egyre többen, a holnapok egyre kevesebben lettek. A „hosszúkák” szép fokozatosan „háromkákká”, majd „pillanatkákká”, végül „firkákká” rövidültek.

Erre, az idő fogalmának már-már metafizikai értelmezésére utalnak a Pénteken vasárnap című 2010-es kötetének fülszövegében olvasható sorok is: „Sokáig, hét évig írtam ezt a könyvet, pedig a pillanatról szól. Arról, amit nem lehet kikerülni, de mintha örökké tartana, meg arról, amelyik fölvillan és eltűnik, hiába kapaszkodsz bele. Néha úgy érzed, sikerült megállítanod, megjelölnöd, sőt, ott maradni benne valameddig, de máris jön a következő, amely magával sodor vagy lehagy.”

Bertók László 2020. december 6-án, Szent Miklós ünnepén lenne 85 éves. De nem lett. Ez a pillanat lehagyta. Kérdező, önelemző költészetének rövidülő verssorai végleg elfogytak. A tőle megszokott sorvégi hiányok most hatalmas szakadékként tátongnak előttünk. A kidőlt utolsó nagy pécsi tölgyfa helyének sikoltó üressége a még bent rekedt lehetőségek sokaságát sejteti. Nem növekszik tovább. Megállt. „Egyszer csak megakad a lift, / és ott van minden, viheted.” (Bertók László: Mintha valaki más helyett)

*

Látom magam előtt, ahogy Király utcai lakásában kimérten, mégis tempósan járja megszokott útját ablaktól ajtóig, aztán vissza, s ezt a kimerülésig. Utóbb már jóval lassabban, csak az általa „egyökrös szekérnek” nevezett kerekes járókerettel, de még mindig ugyanazzal a szisztematikussággal, humorral. Közben gondolkozik. Fejben ír. Hozzá(nk)tesz.

Látom, ahogy a Páholyban teljes lényével magyaráz diákszerkesztőimnek. Ahogy néhány évvel később az iskolai könyvtárban ugyanezzel a lendülettel tanít „irodalomról és sok hasonló emberi lomról”. (B. L.)

Látom, ahogy játszik a nappalimban kisfiammal, ahogy könyvtárszobájában meséli a Tüskés Tibor-féle könyvespolcok történetét, ahogy magyarázza a pálinkafőzés fortélyait, a börtönévek rettenetét, Csorba Győző barátságát, ahogy könyveket ajánl, folyóiratokat mutat.

Látom, ahogy ott ülünk, mi, a „Walzer-hármasság” – Iancu Laura, Halmai Tamás és jómagam – a szobájában, ahogy fotózkodunk a teraszon, s könyveket cserélünk egymással.

Látom, ahogy rója a pécsi utcákat, s előttem van a Király utcai ház rácsos kapuja, ahogy mosolyogva nyitja előttem, s puha kézfogással üdvözöl.

*

Most, hogy már nincs közöttünk, érzem igazán, hogy ezek voltak azok az igazi pillanatkák, amiket nemcsak fotókon, hanem az emlékezetemben is őrzök, egy másfajta felületen örökre rögzítek. Közben tudatosítom magamban, hogy az utolsó években már egyre inkább magára figyelt, kívülről, azaz időben és térben távolról közelítve egyre beljebb és beljebb haladt. Az ezekben az időkben készült versei költői önreflexiókként, a testi nyavalyáktól való „iszkolásának” értelmezésére tett kísérletekként is felfoghatók.

Mert Bertók mindig azt írta meg, amit éppen megélt. Életművének ez az utolsó szakasza ezért olyan, mint egy látlelet. Orvosi költőiséggel prognosztizálta a megélt emberi szenvedés diagnózisát. Tényszerűen rögzített. Lírai terét, az emberi lét és nemlét közötti keskeny sáv, az itt és az ott, a kint és a bent, a már és a még nem limese keretezte. Egy 2010-es interjúban úgy nyilatkozott, hogy „a költő addig él, amíg írni tud”. Ő az utolsó percig költő maradt.

*

Aztán egyszer csak ott álltam maszkosan a szeptemberi pécsi temetőben a sírja felett, és eszembe jutott egyik nekem szóló dedikációja: „Somogyi szívvel, barátsággal.” Egy pillanatra elmosolyodtam, aztán elementáris erővel hasított belém a hiányérzet: Mi lesz most? Szemem végigfutott a szomszédos sírokon: Csorba, Tüskés, Szederkényi, Galambosi… s távolabbi temetők felé keresgélve: Lázár Ervin, Bertha Bulcsu, Fodor András, Takáts Gyula… A már előrement pécsi barátok. Egy egész erdőnyi kidőlt fa tornyosult előttem.

 

Fotó: jelenkor.net
Névjegy
Fotó: PIM
Bertók László
1935. december 6. Vése - 2020. szeptember 14. Pécs

A Somogy megyei Vésén született, paraszti családban. Író, költő. Csurgón érettségizett 1954-ben. Mivel egyetemre nem vették föl, 1955-ben postai tisztviselő lett Marcaliban. 1955 augusztusában verseiért államellenes izgatás vádjával börtönbe került, ennek dokumentációját Priusz (1994) c. prózai művében adta közre. 1959–1963-ban elvégezte a pécsi tanárképző főiskola magyar–történelem szakát, 1970–1973-ban a budapesti ELTE könyvtáros szakát. 1965 óta Pécsen élt, felesége óvónő, fia programozó, internet-szakember.

1959-től Nagyatádon, 1965 és 1977 között a pécsi tanárképző főiskolán könyvtáros. 1977-től a Pécsi Városi Könyvtár igazgatója, 1982-től 1996-ig főmunkatársa. 1992–93-ban a Magyar Írószövetség elnökségi tagja. 1998-tól a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia tagja. 1975-től a Jelenkor című folyóirat szerkesztőségének tagja, 1999-től főmunkatársa.

Első versei 1953-ban jelentek meg a pécsi Dunántúl című folyóiratban. 


Az író önálló kötetei:

Bertók László–Galambosi László–Makay Ida: Lengő fényhidak. Versek. Pécs–Bp. 1964. Jelenkor–Magvető, 84 p.

Fák felvonulása. Versek. Bp. 1972. Magvető, 96 p.

Így élt Csokonai Vitéz Mihály. Életrajz. Bp. 1973. Móra, 208 p.

A Pécsi Tanárképző Főiskola Könyvtárának története 1948–1973. Pécs. 1974. Tanárképző Főiskola, 97 p.

Így élt Vörösmarty Mihály. Életrajz. Bp. 1977. Móra, 224 p.

Emlékek választása. Versek. Bp. 1978. Magvető, 96 p.

Tárgyak ideje. Versek. Bp. 1981. Magvető, 84 p.

Ágakból gyökér. Versek. Bp. 1984. Magvető, 85 p.

Várkonyi Nándor. Bibliográfia. Pécs. 1984. Pécsi Városi Könyvtár, 150 p.

Hóból a lábnyom. Válogatott és új versek. Bp. 1985. Magvető, 224 p.

Zöld pajzs alatt. Bertók László versei. Írások Bertók Lászlóról. Kaposvár. 1985. Palmiro Togliatti Megyei Könyvtár, 50 p.

Pákolitz István. Bibliográfia. Pécs. 1986. Pécsi Városi Könyvtár, 78 p.

A kettészakadt villamos. Versek. Bp. 1987. Magvető, 96 p.

Bárdosi Németh János. Bibliográfia. Pécs. 1989. Pécsi Városi Könyvtár, 124 p.

Kő a tollpihén. Versek. Bp. 1990. Orpheusz, 92 p.

Szederkényi Ervin és a Jelenkor. Bibliográfia. Pécs. 1991. Pécsi Városi Könyvtár–Jelenkor, 151 p.

Ha van a világon tető. Versek. Pécs. 1992. Jelenkor, 80 p.

Csorba Győző. Bibliográfia. Pécs. 1993. Pécsi Városi Könyvtár–Jelenkor, 254 p.

Priusz. Önéletrajzi dokumentumok. Bp. 1994. Századvég, 139 p. = 2. bőv. kiad.: Bp. 2016. Magvető, 248 p. (Tények és tanúk sorozat)

Három az ötödiken. 243 szonett. Bp. 1995. Magvető, 288 p.

Deszkatavasz. Versek. Pécs. 1998. Jelenkor, 81 p.

Dongó a szobában. Esszék. Bp. 1998. Magvető, 176 p.

Ceruzarajz – Skizze. B. L. versei magyarul–németül. – Gedichte von L. B. in Ungarisch und Deutsch. Szerk. és utószó: Lengyel Józsefné – Hrsg. u. Nachw.: Magda Lengyel. Bev. – Vorw.: Frank Gábor. (Német nyelvre fordították a pécsi Magyar–Német Iskolaközpont diákjai. – Die Gedichte wurden von den Schülern des Ungarisch–Deutschsprachigen Schulzentrums zu Pécs ins Deutsche übertragen: Baumann Tímea etc.) Pécs. 1999. Magyar–Német Iskolaközpont, 72 p.

Válogatott versek. Utószó: Csűrös Miklós. Bp. 1999. Unikornis, 236 p. (A Magyar Költészet Kincsestára 75.)

Februári kés. Versek. Bp. 2000. Magvető, 80 p.

Dinnye Döme. Gyerekversek. Benedek Virág rajzaival. Bp. 2000. Littera Nova, 32 p.

Valahol, valami. Versek. Bp. 2003. Magvető, 100 p.

Háromkák. Versek. Bp. 2004. Magvető, 96 p.

Hazulról haza. Ősök, műhelyek, élet. Pécs. 2005. Pro Pannonia, 166 p.

Platón benéz az ablakon. Versek 1954–2004. Bp. 2005. Magvető, 663 p.

Bertók László–Szalai Kata: Két lepke csapkod. Versek és képek. Pécs. 2007. Szerzői kiadás, 48 p.

Hangyák vonulnak. Versek. Bp. 2007. Magvető, 125 p.

A város neve. Mintha azt mondanám, haza. Válogatott versek. Martyn Ferenc rajzaival. Pécs. 2009. Pro Pannonia, 143 p.

Pénteken vasárnap. Versek. Bp. 2010. Magvető, 92 p.

A hetedik boríték. Versek. Pécs. 2012. Pro Pannonia, 88 p.

Ott mi van? Versek. Bp. 2014. Magvető Kiadó, 116 p.

Firkák a szalmaszálra. Versek. Bp. 2015. Magvető Kiadó, 112 p.

Visszanéző. Írók, alkalmak, élet. Pécs. 2017. Pro Pannonia, 206 p.