Halhatatlan Dante
Vass Éva | 2021.01.18. | Irodalom

Halhatatlan Dante

A 82 éves Pupi Avati olasz filmrendező készít új életrajzi filmet Dantéról,  Boccaccio életrajzi írásai alapján. 

Bár az olasz kulturális minisztérium kiemelt, egyedülálló és megismételhetetlen projektnek tekinti a film létrehozását, még a mai napig sem teljesen biztos a finanszírozása.

Boccaccio is megjelenik a filmben, akit Sergio Castellitto alakít. Nem csupán Dante életművét mutatja be az alkotás, hanem ezen keresztül Boccacciót, valamint az ő Dante-interpretációját is megismerhetjük belőle.

Pupi Avati olasz filmrendező 18 éve dolgozik ezen a projekten. Az első hivatalos levél, ami a filmről szólt, 2002-ben született a Rai Fiction részéről, amiben elkötelezettségükről számoltak be.

Amennyiben a Divina Commediát (az Isteni színjátékot) Dante Beatrice iránti szerelme kiteljesedésének és dicsőítésének tekintjük, úgy a Vita Nuova, a Beatrice iránti igaz szerelem megélésének műve.

„Ettől fogva számíthatom, hogy Ámor eluralkodott lelkemen, mely tüstént meghódolt neki, s képzeletem adta erejénél fogva oly erősen hatalmába vett, hogy mindent kénye-kedve szerint kellett cselekednem.” Dante, Vita Nuova

Így nem csupán a filozófus, társadalomtudós, bölcselkedő Dantéról kaphatunk Avati filmjén keresztül benyomásokat, hanem átfogóbb és árnyaltabb, érzelmileg sokkal inkább „érthető” Dante-életrajzot tekinthetünk majd meg.

Beatricét kilencéves korában ismerte meg Dante, azonban a lány korai, 24 éves korában bekövetkezett halála egész további életére és művészi munkásságára rányomta bélyegét.

„Dante úgy megrendült, oly nagy s könnyhullató bánatba borult, hogy sokan a szerettei, rokonai és barátjai közül már-már azt hitték, hogy szüntelen való siralmainak csak halála vethet véget: s úgy vélték, hogy ennek hamarosan áldozatul esik, mert semmilyen enyhületet sugalló és vigasztaló szóra nem hajlott. Nappalai az éjszakákkal és az éjszakái a nappalokkal folytak össze, amikor is egyetlen órát sem töltött el jajgatás, sóhajtozás és könnyeinek bőséges hullatása nélkül; s már két szeme kiapadhatatlan forrásnak látszott, úgyhogy mindenki csodálkozott, honnan árad belőle ez a szüntelenül sok könny, hogy sírását táplálja.”  Giovanni Boccaccio

Pupi Avati nem véletlenül adja a moderátor szerepét Boccacciónak, hiszen a fájdalomtól, a be nem teljesült szerelem terhétől meggörnyedt Dante írja később az Isteni színjátékot, és ebből a szempontból teljesen más „commedia”-t vélhetünk majd felfedezni.

Ahogy Avati mondja, nem esszét szeretne készíteni, hanem filmet, azt a Dante Alighierit bemutatni, aki igenis vonzó lehet minden olasz és európai számára, hogy aki ezeket a sorokat írta, a fájdalom révén érte el a költészet eme magas formáját.

S bár Boccaccio lesz a film elsődleges forrása, Avati szinte minden eddig megjelent biográfiát, könyvet, kiadványt elolvasott Dantéról.

A filmet olasz nyelven forgatják, de már elkészült az angol nyelvű forgatókönyv is. Avati az egész világnak szeretnék bemutatni az írót ezen a szemüvegen keresztül is. 18 évnyi előkészület után Pupi Avati élete filmjének tekinti a leendő Vita di Dantét.

Reméljük, a magyar képernyőn és mozivásznon is láthatjuk majd Dante életének poklát, purgatóriumát és paradicsomát is.

 

Fotó: Italy.org
Névjegy

Pupi Avati (Giuseppe Avati, Bologna1938november 3.): olasz filmrendezőproducerforgatókönyvíró. Egyetemi tanulmányait a Firenzei Egyetemen végezte el, ahol szociológiát és gyógyszerészetet tanult. 1967 óta filmrendező. 1994-ben a Cannes-i Filmfesztivál zsűritagja volt. 1989-ben a Velencei Filmfesztivál zsűrizője volt. 2002 óta a Cinecitta-stúdiók igazgatója.


Kapcsolódó cikkek