Az önállóság motivál, nem a pénz

Az önállóság motivál, nem a pénz

A XXI. század nyertesei azok lesznek, akik a pénz helyett a belső ösztönzőikre hallgatnak. 

Nem különös, hogy az összes munkaügyi felmérés, tanulmány azt mutatja, hogy a pandémia által kikényszerített otthoni munka nemhogy csökkentette volna a dolgozók teljesítményét, de még produktívabbá is tette őket? Lehetséges, hogy a végtelen megbeszélések, az ingázás és a munkahelyi kávézgatós üresjáratok hiánya, valamint a saját tér, a nyugodtabb, csendesebb munkakörnyezet mellett más is van a dolog mögött? 

Számos magatartás-kutató, társadalomtudós régóta mondogatja, hogy a jutalmazásra és büntetésre, azaz a külső motivációra alapuló munkamódszerek hatékonyak voltak a gépies rutinfeladatoknál, de kifejezetten kontraproduktívak a XXI. században. Manapság ugyanis a különböző tevékenységek ellátásához elsősorban kreativitásra, önálló gondolkodásra van szükség, amihez pedig hagyni kell, hogy az emberek a belső motivációjukra támaszkodhassanak, kellő szabadságot és rugalmasságot adva nekik a munkájuk megszervezéséhez. Ennek ellenére még mindig túl kevés olyan cég van az üzleti világban, amely ezen elvek mentén működik. 

Talán a járványhelyzet ezen a fronton is mélyreható változásokat hoz, hiszen az elmúlt egy év alatt számos cégvezető, HR-es belátta, hogy nem a jelenléti ívek, a kötött munkaidő vagy a pénzbeli jutalmak azok, amelyek ösztönzőleg hatnak a szellemi munkát végzőkre. Sőt ezek nagyon gyakran még vissza is ütnek, és rontják a teljesítményt. 

Persze nem arról van szó, hogy ne lenne szükség fizetésre és jól körülhatárolt feladatokra, amelyeket el kell látni. A tisztességes bér az alap, ami szükséges ahhoz, hogy a munkavállaló ne a pénzügyi helyzetével legyen elfoglalva, hanem teljes egészében a munkájára tudjon koncentrálni. Ahogy a konkrét, kristálytisztán definiált elvárások is fontos tényezők. Ezeken felül azonban engedni kell, hogy az emberek úgy osszák be az idejüket, ahogy szeretnék. 

Unsplash-
Fotó: Unsplash

Motiváció 3.0

Nem is olyan régen, pár száz éve az emberek nagy részét még a motiváció 1.0 mozgatta: az éhség, a szomjúság, a lakhatás biztosítása, a szexualitás. Később, a bonyolultabb társadalomszerkezetekkel más ösztönzők is beépültek a munkarendszerekbe, amelyek már nemcsak fiziológiai, hanem lelki tényezőket is figyelembe vettek. A motiváció 2.0-ban a jó munkavégzésért jutalom, a rosszért büntetés járt. A gépies, nem túl sok gondolkodást igénylő munkaköröknél ez még mindig működő módszer lehet, hiszen rutinszerű feladatokhoz nincs szükség a belső motivációra. A XXI. században azonban egyre inkább a szellemi teljesítményen van a hangsúly, ahol viszont már önmotivációra van szükség ahhoz, hogy eredményes és produktív legyen a munka. A belső motivációnak három nélkülözhetetlen összetevője van: az önállóság, a szakmai igényesség és a céltudatosság. 

Önállóság 

Az otthoni munkában tapasztalható megnövekedett produktivitás többek között annak köszönhető, hogy átadta az irányítást a dolgozóknak. Ha éppen a gyerekkel kell tanulni vagy le kell vinni a kutyát sétálni, esetleg megfőzni a vacsorát, nem gond. A lényeg, hogy a kiszabott feladatokat elvégezzék, az már szinte teljesen mindegy, hogy mikor és hogyan. Ez a típusú önállóság javít a teljesítményen, lojálisabbá és elégedettebbé teszi a munkavállalókat, akik a felmérések szerint a járvány lecsengése után is szeretnék opcióként megtartani a távoli munkavégzés lehetőségét. 

Pexels-
Fotó: Pexels

Szakmai igényesség

Van a belső motivációnak egy másik nagyon fontos összetevője is, ez pedig a szakmai igényesség, amely arra sarkalja a munkavállalókat, hogy folyamatosan jobbak legyenek, fejlesszék magukat. A szellemi kihívások utáni vágy ugyanis a teljesítmény legmagasabb foka, amelyben az alkalmazottak a flow állapotában dolgozhatnak. Azok, akiknek a munkája ilyen, szenvedéllyel és örömmel végzik azt, minden külső kényszer nélkül. Ezért a vezetők egyik legfőbb feladata, hogy olyen munkákkal lássák el a dolgozóikat, amelyek elégedetté teszi őket. 

Céltudatosság

Az embernek az az alapbeállítottsága, hogy mindennek keresi a célját, az értelmét, hogy olyat alkosson, ami maradandóbb magánál. A sokáig egyeduralkodó profitmaximalizálás ezért ma már nem elegendő motiváció, a cégeknek olyan célokat, irányelveket kell mutatniuk a munkavállalóknak, amelyek túlmutatnak az önérdekeken, és a közösséget is szolgálják. Az ilyen célok aktiválják a dolgozók belső energiáit, és a teljesítményüket is fokozzák. 

A fenti elvek elfogadásához persze nyitottságra és haladó gondolkodásra van szükség, elsősorban a vezetők részéről, hiszen alkalmazásukhoz szükség van arra, hogy az irányítás egy részéről lemondjanak. Ugyanakkor ezek az elméletek nemcsak a munkában állják meg a helyüket, de hasonlóan hasznosak a tanulás vagy akár a magánélet szervezésében is. A téma mélyebb és bővebb megértéséhez érdemes a cikk alapját is adó Motiváció 3.0 című, Daniel H. Pink-könyvet is kézbe venni, és tanácsait megfogadni. 

Fotó: Pexels
Ajánló | Könyv

Daniel H. Pink, A megújult elme szerzője ezúttal darabokra zúzza a motivációról alkotott elképzeléseinket. Megmutatja, mi az, ami valójában motiválja az embert, és hogyan hasznosíthatók az ösztönző erők a munkában és a magánéletben. A szerző négy évtizedes kutató munkája eredményeként fejti ki, hogy a jutalmazás és büntetés rendszere miért működött jól a XX. században, és miért alkalmatlan a motiválására a XXI. században. Élvezetes stílusban, meghökkentő, de valós példákon keresztül mutatja be, hogy az önállóság, a szakmai igényesség és a céltudatosság hogyan válik napjainkban egyre inkább belső húzóerővé, s éppen ezért a régi ösztönzési elvek és módszerek helyett miért alkalmazzuk inkább a Motiváció 3.0 eszköztárát és módszereit. (Forrás: libri.hu)