A költő, akit a III/III-asok figyeltek
2020.05.12. | Irodalom

A költő, akit a III/III-asok figyeltek

Babosi Lászlóval, Ratkó József költő életművének kutatójával beszélgetett vendégszerzőnk, Gökhan Ayhan. Ratkó talán az első költő volt, aki a kommunizmus bűneire rámutatott. 

Egyetemista kora óta figyelte a III/III, és az úgynevezett „ellenséges ellenzékiek” közé sorolta, akiket nacionalistának, magyarkodónak, revizionistának, az MSZMP és az SZKP politikáját bírálónak tartottak. Ratkó József műveiben valóban keményen kritizálta a szocialista valóságot. Törvénytelen halottaim (1971) című versében az 1956 után itthon maradt költők közül talán elsőként feszegette a Kádár-rendszer egyik tabuját, az 1956-os forradalmat. Babosi László, Költő a diktatúrában - Ratkó József pályaképe címmel írt könyvet a költőről. 

– A „Ratkó-korszak” névadójáról, a nagynénjéről, Ratkó Annáról szóló versét 1958. november 4-én olvasta fel Szegeden, az Egyetemi Írók Munkaközösségének összejövetelén – mesélte Babosi László irodalomtörténész, Költő a diktatúrában – Ratkó József pályaképe címmel megjelent kötet szerzője. – A költemény a szabad véleményalkotás bátor megnyilvánulása volt, a diktatúra módszereit és a rendszer létjogosultságát kérdőjelezte meg. A felolvasás heves vitát, botrányt okozott az ortodox kommunista elveket valló társai és tanárai körében, a KISZ is elítélte Ratkót és költőbarátját, Nagyfalusi Tibort. A megyei napilap, a Délmagyarország hosszú cikkben támadást indított ellenük, „a szocializmustól idegen vadhajtások”-nak nevezve őket. Hamarosan elkészült az a III/III-as terv, amely Ratkót, Nagyfalusit és közös barátjukat, a már tanárként dolgozó Bécs Ernőt „Abszolút emberek” néven – egyébként nem létező – „ellenforradalmi” csoportosulásként figyelte meg, majd „dezorganizálással” robbantotta szét.

– A kutatás alatt felfigyeltél-e törésekre a pályán, ha igen, a körülményeiről mit tudsz mondani?

– A hatvanas évek közepétől egyre elismertebb alkotóként haladt irodalmi pályáján. 1975-ben megjelent Törvénytelen halottaim című könyve, s ezzel mintha egy korszak zárult volna le. A következő években aktívan tevékenykedett a közéletben. Ugyanakkor egyre kevesebbet publikált. Az útkeresés ideje volt ez: más típusú versekkel, új formákkal kísérletezett, közöttük több a kisebb, egyszerűbb, „töredékesebb” kompozíció. Néhány év múlva a drámaírásban, a színházzal való kapcsolatban találta meg az utat művészi továbbfejlődéséhez. 1985-ben a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színházban bemutatott Segítsd a királyt! című műve az év drámája lett.

–  Mit tudsz mondani ellenzékiségéről?

– Ratkó számos olyan társadalmi cselekvésben vállalt szerepet, amelyek a rendszer által meghúzott szűkös kereteket tágították. 1986-ban a XV. Tokaji író­táborban az alkotó szellem szabadságának védelmében mondta el gondolatait. Ugyanerre az évre, az 1956-os forradalom és szabadságharc 30. évfordulójára lefordította Szophoklész Antigoné című drámáját, határozottan megfogalmazva a jelennek szóló gondolatát: temetetlen holtakkal nem lehet együtt élni. A költő részt vett azokon az értelmiségi találkozókon, amelyek az 1987-es Lakitelki Találkozóhoz, a Magyar Demokrata Fórum létrejöttéhez vezetettek.

– Hogy látod, Ratkó mennyire van jelen az irodalmi kánonban?

– Sokfajta irodalmi kánon létezik. A posztmodern szemléletű kánonképző irodalmi összefoglalókban nem szerepel a neve, mivel Ratkó világképe, a léthez, a nyelvhez, az igazsághoz való viszonya nem felel meg a posztmodern kritériumrendszernek. Ugyanakkor a hagyományosabb, nem a nyelvfilozófia bázisán alapuló értelmezők kiváló tanulmányok sorát írták róla az elmúlt évtizedekben. Jánosi Zoltán például tanulmánykötetet és a teljes életművet elemző monográfiát adott közre a költőről.

– Miért éppen Ratkó életművével kezdtél el foglalkozni?

– Nagykállóból származom, gyerekkoromban Ratkó József volt a helyi könyvtár igazgatója. Gimnazistaként kezdtem el olvasgatni a verseit, amelyek nagyon tetszettek, és Dinnyés József Ratkó-dalai is erősen hatottak rám. Később felfedeztem, hogy sok műve nem került bele a könyveibe. Ezeket elkezdtem összegyűjteni. Érdekelt Bartók életműve, a Németh László által felvetett úgynevezett bartóki modell. Ezt Ratkó is behatóan tanulmányozta, különösen Lendvai Ernő Bartók-értelmezését. Ratkó feleségétől kölcsönkaptam férjének a bartóki modellről írt töredékeit, amit rekonstruáltam.

– Miután beleástad magad Ratkó életébe, másképp olvasod a könyveit? Hozzátett-e az alaposabb megismerés a szépirodalmi munkái megértéséhez, befogadásához?

– Ratkó művei rendkívül pontosak, tömörek, jól érthetőek. A korba ágyazott részletes életrajzot a történeti értéke és érdekessége miatt írtam meg történész szemmel, nem a művek jobb megértése végett.

Fotó: nyiregyhaza.hu
Névjegy
Fotó: tenyek.sk

Ratkó József 1936. augusztus 9-én született Budapesten Ratkó Lajos vándorszínész és Dobrovszki Margit harmadik gyerekeként. Író, költő, drámaíró, műfordító és esszéista volt. 1949-ben édesanyja meghalt, Ratkó állami gondozásba került. 1953-ban két verse jelent meg a szabolcs-szatmári Néplapban. 1956 szeptembere és 1959 februárja között először magyar–történelem, 1957-től magyar–olasz szakpáron a szegedi egyetemen tanult. Egyetemi éveinek első szakaszától megfigyelés alá helyezték az állambiztonsági szervek. 1958 novemberében az Egyetemi Írók Munkaközösség rendezvényén többek között a Nagynéném, a miniszterasszony című művét olvasta fel. A vers édesapja testvéréről, Ratkó Annáról, az 1949 és 1953 között előbb népjóléti, majd egészségügyi miniszterről szólt kritikus hangvétellel. 1964-től a nagykállói járási könyvtár igazgatója lett, haláláig vezette a könyvtárat. 1979-ben felszólalt a Lezsák Sándor szervezte lakiteleki Fiatal írók Találkozóján. A nyolcvanas évektől bekapcsolódott a Hazafias Népfront munkájába. 1987. szeptember 27-én részt vett a Magyarság esélyei címmel megtartott I. Lakiteleki Találkozón. 1989-ben halt meg, sírja a nagykállói temetőben található.

Fotó: mzsk.hu

Babosi László (1973. április 12.–) gyerekkorát Nagykállóban töltötte. 2000-ben a Debreceni Egyetem történelem, 2008-ban a Nyíregyházi Főiskola informatikus könyvtár szakán kapott diplomát. 2000-től a nyíregyházi Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár munkatársa, jelenleg igazgatóhelyettese. Kutatási területei: Ratkó József élete, életműve, az ún. bartóki modell, Magyar József életműve. 2017-ben a Debreceni Egyetem történelem-néprajz doktori iskolájában védte meg a Ratkó Józsefről szóló disszertációját. Szerkesztette a Partium és a Tariménes című folyóiratokat, jelenleg a Szabolcs-szatmár-beregi Szemle egyik szerkesztője. A jazzt játszó Artézis trió zeneszerzője, zongoristája. 2011-ben Ratkó József-díjban részesült. Megjelent művei: Ratkó József bibliográfia (MZSK, 2010), Balázs József bibliográfia (MZSK, 2013), Költő a diktatúrában. Ratkó József pályaképe (Magyar Napló, 2019)


A bartóki modell