Bene Zoltán, Luzsicza István, Száraz Miklós György a beszélgetésen

Historikus idők nyomában: KMI – 12

Bene Zoltán, Majoros Sándor és Száraz Miklós György beszélgetett az irodalom és a történelem kapcsolatáról.

A Petőfi Irodalmi Ügynökség (PIÜ) Kárpát-medencei Igazgatóságának (KMI) szervezésében 2020. november 4-én indult útjára a KMI 12 program szerzőinek tematikus, zenés irodalmi sorozata a Petőfi Irodalmi Múzeumban. A KMI 12-ben nyolc szenior és négy junior magyar kortárs író, költő munkásságát ismerhetjük meg közelebbről. Az első eseményen Bene Zoltán, Száraz Miklós György és az online kapcsolódó Majoros Sándor beszélgetett arról, hogy a történelem milyen hatással van az irodalomra. A Historikus idők nyomában – Történelem az irodalomban címet viselő rendezvényt Luzsicza István, a PIÜ KMI irodalmi szerkesztője moderálta, a felolvasásokat Turi Bálint színművész előadásában hallgathattuk meg Honfi Imre Olivér zenei aláfestésével. 

Az eseményt Szentmártoni János, a KMI vezetője nyitotta meg, aki röviden bemutatta a KMI 12 programot, amely nyolc szenior és négy junior kortárs szerző irodalmi munkásságát támogatja marketinggel, rendezvényekkel, illetve amikor majd lehetőség lesz rá, utaztatással, író-olvasó találkozók szervezésével is. 

PIM-Szentmártoni János megnyitója
Szentmártoni János megnyitójaFotó: PIM

Az estet Turi Bálint indította, aki Száraz Miklós György Apám darabokban című 56-os tematikájú regényéből olvasott fel egy részletet. Ennek apropóján a szerző arról mesélt: már háromévesen eldöntötte, hogy történelemmel szeretne foglalkozni, sokáig régésznek készült, végül történelem–levéltár szakon végzett. Bár 1956-ban még nem élt, de egyértelmű volt számára, hogy íróként foglalkozik majd a témával. Már csak a családi kötődés miatt is, hiszen édesanyja ott volt a szegedi sortűznél, édesapja pedig a budapesti eseményeket jegyezte fel, egyfajta szenvtelen, ítéletektől és véleményektől mentes krónikásként. A különféle papírdarabokra, cetlikre írt megfigyelések, valamint édesanyja naplójegyzetei adták az alapját az Apám darabokban könyvnek. Ezt nem dokumentum- vagy családregénynek, hanem tényregénynek szánta, és a lehető legnagyobb történelmi pontosságra törekedett benne. Személyes élménye az októberi eseményekkel kapcsolatban az volt: „Apámtól tudtam sok mindent, de azt mondta, hogy te nem beszélhetsz róla, még a barátaiddal sem, még az osztályban sem, ebből bajunk lehet nekünk, de bajod lehet neked is.” Száraz Miklós György egy idő után persze már tudta, hogy hol és miről lehet, illetve tilos beszélni, de a folyamatos önkontroll kényszerének élménye mélyen benne maradt. 

PIM-Száraz Miklós György
Száraz Miklós GyörgyFotó: PIM

Bene Zoltánnak is vannak családi kötődései 56-hoz. Anyai nagyapja Letenyén, postamesterként volt a forradalmi bizottság elnökhelyettese. A forradalom leverése után sok társához hasonlóan rá is börtön várt, összesen két és fél évig tartották fogva. Bár lett volna lehetősége Argentínába menekülni, végül maradt, és nem lett besúgó, kollaboráns sem, inkább vállalta a kitaszított létet. Szerencsére fia, Bene Zoltán édesapja jó OKTV-eredményei miatt bekerülhetett az egyetemre, aki így az első értelmiségi lett a családban. Az író anyai nagyapja viszont munkásőr, illegális kommunista volt, így a kettős világ személyes tapasztalása volt a szerzőnek, annak ellenére, hogy a rendszerváltásig nem nagyon beszélhettek az eseményekről. Végül az 1990-es évek sem hozták el a várt katarzist, miután „az egyik disztópiából átléptünk a másik disztópiába, 1984-ből átléptünk a Szép új világba”. 

PIM-Bene Zoltán
Bene ZoltánFotó: PIM

Majoros Sándor egyidős a forradalommal, így nyilván semmilyen emléke nem lehet róla. A Vajdaságban, ahol 35 éves koráig élt, nem is volt különösebben előtérben 1956, hiszen Jugoszláviának megvolt a maga baja, például a különböző nemzetiségek konfliktusai, amelyek aztán 1991-ben eszkalálódtak, és elvezettek a délszláv háborúhoz. Ezzel kapcsolatos a Koszovó, lőtt seb című novella is, amelyből Turi Bálint felolvasott egy részletet. Ennek nyomán Majoros megemlítette, hogy kétféle történelem van. Az egyik a nagy történelem, amelyet a győztesek írnak, a másik a megélt történelem, amely kis mozaikokból, emberi történetekből áll össze. Az irodalom leginkább az utóbbiból táplálkozik, hiszen „nem az események krónikájának a megírása a lényeg”. A szerzőnek ezért nem kell feltétlenül személyesen átélnie azt a történelmi kort, amiről ír, sokszor elég, ha járt ott, és ismeri azt a területet, ahol a cselekmény játszódik. Példaként hozta fel a saját könyvét, Az ellenség földje című regényt, amely az I. világháborús szarajevói merénylettől a Drina folyó menti ütközetig tartó időszakot mutatja be. Az író jól ismeri Boszniát, másfél évet töltött ott a hetvenes években katonaként, és mindenképpen szerette volna az ott megtapasztalt, jó értelemben vett balkáni életérzést egy könyvben bemutatni. Így gyúrta össze a saját élményeit ezzel az I. világháborús, irodalmilag még fel nem dolgozott időszakkal. 

PIM-Szentmártoni János a KMI igazgatója, Bene Zoltán, Luzsicza István, Száraz Miklós György és Majoros Sándor (online) a beszélgetésen
Szentmártoni János a KMI igazgatója, Bene Zoltán, Luzsicza István, Száraz Miklós György és Majoros Sándor (online) a beszélgetésenFotó: PIM

Ehhez kapcsolódóan Száraz Miklós György felelevenítette egy délvidéki élményét. Korábban ezt a területet csak a kiváló prózaíró, Gion Nándor műveiből ismerte, így kapva kapott az alkalmon, hogy elkísérje Zentára az egyik barátját, Patak Mártát egy olvasótalálkozóra. Ahogy haladtak a város felé a kisebb településeken keresztül, egyre inkább azt tapasztalták, hogy nyomott, fullasztó, fojtogató a levegő, annyira érzékelhető volt, hogy „minden föld véráztatta, de van véráztattább”. Ez olyan erős hatással volt Patak Mártára – aki korábban leginkább műfordításokkal foglalkozott –, hogy végül egy nagyregényt írt a bácskai vérengzésekről. 

PIM-Bene Zoltán, Luzsicza István, Száraz Miklós György a beszélgetésen
Bene Zoltán, Luzsicza István, Száraz Miklós György a beszélgetésenFotó: PIM

Bene Zoltán, akinek a felesége vajdasági származású, teljesen egyetértett az előtte szólóval. Ő is azt tapasztalja, hogy igen szomorú végigmenni a délvidéki falvakon, amelyekben minden harmadik ház üres, annyian elköltöztek már onnan. Jó esetben Magyarországra, Szeged környékére, ahol ő is lakik, rosszabb esetben pedig Nyugat-Európába, leginkább Németországba. Őt egyébként mindig komolyan foglalkoztatta az, hogy a különböző civilizációs, vallásos erők miként alakítják a nagy folyamatokat, amelyek mindig apró események sorozatai, így írásaiban is az alulnézetből látható történetek érdeklik. Ilyeneket írt meg a Továbbmondott történetek novelláskötetében is, amelynek egyik darabjából, a Krónikás énekből ismerhettünk meg egy részletet Turi Bálint tolmácsolásában. 

PIM-Turi Bálint
Turi BálintFotó: PIM

Abban mindhárom író egyetértett, hogy az irodalom nem létezhet történelem nélkül. Majoros Sándor szerint a bayeux-i falikárpittal – amely Anglia normannok általi elfoglalását ábrázolja – kezdődött a történelem irodalmasítása, innentől kezdve a kettő együtt fejlődik. Most is egy történelmi regényen dolgozik, egy vajdasági magyarokról szóló groteszk, „világvégeszatírán”. Száraz Miklós György ezzel szemben egy történelemtől mentes történelmi regénnyel próbálkozik, még ő maga sem tudja, hogy ez a kísérlet hogyan sikerül. Bene Zoltán egy, a XIX. és a XXI. század között játszódó fikciós kötetet ír, amelyben Szeged és a különféle járványok, mint a kolera és a pestis is megjelenik majd. 

Fotó: PIM
Névjegy
Fotó: Bene Zoltán
Bene Zoltán
1973. április 8.

Kecskeméten született. Alap-, közép- és felsőfokú iskoláit egyaránt Szegeden végezte. Irodalommal hivatásszerűen 2001 óta foglalkozik, azóta jelennek meg rendszeresen novellái, esszéi, publicisztikái, recenziói; mintegy hatvan folyóirat és számos antológia közölte írásait. Több prózakötete látott napvilágot, legutóbb az Áramszünet című regény (Budapest, Kortárs, 2018). 2006-ban Fehér Klára-díjat, 2013-ban Teleki Pál Érdemérmet, 2014-ben Kölcsey-érmet kapott, Az érdemes, nemes Rózsasándor kalandjai című kötete 2017-ben elnyerte az Év könyve Szeged elismerést. A Szeged folyóirat főszerkesztője, az Irodalmi Jelen és a Pannon Tükör prózarovatának vezetője, a Magyar Művészeti Akadémia Művészeti Ösztöndíjprogramjának ösztöndíjasa (2019–2022).

Fotó: Haunold Tamás
Majoros Sándor
1956. július 27.

Bácskossuthfalván (a szerbiai Ómoravicában) született. 1976–1991 között szülővárosában elektrotechnikusként dolgozott. Novelláit eleinte a 7Nap, Üzenet, HÍD Új Symposion és a Magyar Szó közölte. 1991 óta él Budapesten. 1991–1994 között kultúrházi gondnok, majd 1995-től 1998-ig a Magyar Napló rovatszerkesztője volt. 1998-tól 2004-ig különféle lapoknál volt újságíró. 2004-től a Regénytár és az Irodalmi Élet honlapok működtetője. A József Attila-díjat 2004-ben kapta meg. 

Fotó: Könyv7
Száraz Miklós György
1958. május 19.

Budapesten született. Az ELTE bölcsészkara után újságíróként, szerkesztőként és irodalmi vezetőként számos szakmai, irodalmi folyóiratnál, könyvkiadónál dolgozott, de leginkább szellemi szabadfoglalkozásúként definiálja önmagát. Számtalan cikke mellett már több tucat könyvet is publikált, írói munkásságát díjakkal is elismerték: József Attila-díj (2003), Arany Medál-díj (2015), Magyar Művészeti Akadémia Irodalmi Tagozatának Könyv Nívódíja (2016), Magyar Érdemrend Lovagkeresztje (2018). 


KMI 12

A Petőfi Irodalmi Ügynökség Kárpát-medencei Igazgatóságának küldetése a kortárs magyar szépirodalom és az olvasás minél szélesebb körű népszerűsítése határon innen és túl. Ennek érdekében ősztől alkotók, irodalmi produkciók közvetítését végzi, ösztöndíjprogramot indít, s tervei szerint minden évben kiválaszt nyolc szenior és négy junior szépirodalmi alkotót, hogy segítse írói arculatuk építését, műveik népszerűsítését.